Hinnakiri

Raamatupidamisteenuse hinna arvestamise aluseks on töödeldavate dokumentide maht ja arvestussüsteemi keerukus.
Hind koosneb:

Baashind

Raamatupidamisteenuse baashind sõltub lausendite arvust. Perioodi lausendite arvu on võimalik programmist järele vaadata.

Lausend on majandustehingu kirjendamiseks tehtud raamatupidamiskande üks rida. Iga algdokument annab ligikaudu 2 kanderida, käibemaksukohuslasel firmal 3.Lausendite arv

Teenuse hind kuus eurodes / kroonides

kuni 20 25 €
20 - 50 55 €
51-100 85 €
101-150 115 €
151-200 145 €

Suuremate kannete mahu korral on hind kokkuleppel.

Baashind sisaldab:

Lisatööd

Lisatööna käsitleme palga ja maksude arvestust/deklareerimist; puhkustasu, haigushüvitise ja lõpurahade arvestust; dividendide arvestust; personaliarvestust; lähetuste ja kuluaruannete arvestust, vahearuannete koostamist; aastaaruannete koostamist; raamatupidamise sise-eeskirjade koostamist, lepingute ja protokollide koostamist jm.

Lisatööde hinna määramisel lähtume kliendi töö spetsiifikast. Hinnakiri on personaalne ja käsunduslepingu lahutamatu osa.

Korrastame ka eelmiste perioodide raamatupidamist, mille tasu aluseks on kehtestatud hinnakiri.

Ühekordsete tööde puhul on tasu tunnihinde alusel 28 € / tund.

Korteriühistu raamatupidamine - kuni 29 korterit majas: 3,90 €/korter; 30-59 korterit majas: 3,60 €/korter; üle 60 korteri majas: 3,30 €/korter; miinimum hind 50 €/kuus.

Hindadele lisandub käibemaks.