Raamatupidamisteenus

Meie poolt osutatav raamatupidamisteenus sisaldab jooksvat raamatupidamis- ja maksuarvestust, bilansi ja kasumiaruande koostamist raamatupidamisprogrammis HansaRaama ning maksudeklaratsioonide esitamist Maksuametile.

Vastavalt kliendi soovile peame töötajate palgaarvestust ja sellega kaasnevat tulu- ja sotsiaalmaksu arvestust.

Lisaks bilansile ja kasumiaruandele koostame kliendi soovil veel erinevaid finantsaruandeid.

Samuti on võimalik koostöös kliendiga leida parimad lahendused ettevõtte raamatupidamissüsteemi korrektseks toimimiseks ning maksude optimeerimiseks lähtuvalt kehtivatest seadustest.

Meie hinnad on paindlikud. Iga kliendi jaoks koostame eraldi hinnapaketi lähtudes kehtestatud hinnakirjast. Raamatupidamisteenuse baashind kujuneb lausendite arvu alusel. Lausend on majandustehingu kirjendamiseks tehtud raamatupidamiskande üks rida.

Baashind sisaldab jooksvat raamatupidamis- ja maksuarvestust. Baashinnale lisanduvad kliendi poolt soovitud lisateenused.

Asjaajamisteenus

Asjaajamise ja dokumendihalduse teenus hõlmab järgmisi tegevusi:

Äriühingud

Tiheli büroo pakub nõu ja abi äriühingu asutamisel. Aitame firmat asutada internetis e-äriregistri kaudu.

Vajadusel koostame põhikirja ja muud asutamiseks vajalikud dokumendid, suhtleme notariga ja audiitoriga.

Esindame klienti Haigekassas, Maksu- ja Tolliametis, Statistikaametis ja teiste kolmandate isikute juures.